Axellyft

Axellyft är en övning som kan utföras på ett antal olika sätt. Har du inga redskap tillhands så kan du arbeta med din egen kropp. Se till att vara helt avslappnad. Dra upp axlarna så högt du kan mot öronen och håll dem där i 5 sekunder. Slappna sedan efter i ett par sekunder. Upprepa övningen ett antal gånger.

Övningen kan med fördel utföras i en kryssdragningsmaskin. Ställ dig med ryggen mot maskinen som ska ha trissan på låg höjd. Böj dig ned och ta tag i enhandsgreppet och räta upp kroppen så att tyngden lyfts från sitt viloläge. Lyft handen uppåt med något böjda armar så att armen är parallel med golvet. Låt handen återgå till sitt ursprungliga läge utan att vikten når sitt viloläge. Byt arm och repetera övningen. Övningen kan även utföras med skivstång eller hantlar.

Axellyft ger ökad styrka i axlarna och framförallt tränas muskelgrupperna M. deltoideus och M. supraspintus.

Leave a Reply