Flyes


Flyes är en övning som tränar den stora bröstmuskeln (pertoralis major). Du behöver en hantel och frivikter för att kunna utföra övningen.

Lägg dig på rygg på en rak bänk med hantlarna i sträckta armar rakt över bröstet. För ner armarna så att de är vinkelräta mot bänken, se till att armarna är sträckta under hela rörelsen. Vila i den ställningen någon sekund. Pressa därefter tillbaka armarna till utgångsläget, håll armarna raka hela tiden.

Du kan köra lite olika varianter på denna övning: om du vill isolera olika delar av bröstmusklen så tar du istället en sned bänk. Om bänken lutar så tränas mest övre delen av bröstmuskeln. Tar du en bänk som lutar nedåt så får du fokus på den nedre delen av bröstmuskeln. Du kan också pröva att kröka armarna, därmed tillförs ökad press och såväl övre som nedre delen av bröstet tränas effektivt. Tänk på att koncentrera dig på att utföra rörelsen rätt, speciellt när du utför strikta flyes med raka armar. Du bör välja en vikt som du orkar göra ett antal (ca 10 st) repetitioner med.

Leave a Reply