Handledscurl

Handledscurl är en övning som aktiverer flexor – och extensormusklerna i underarmen. Sekundära muskler som aktiveras är olika flexormuskler i handleder och fingrar.

För att kunna utöva övningen behöver du ett par hantlar och en rak bänk. Sitt på en bänk med underarmarna vilande på låren. Håll hantlarna med handflatan pekande uppåt och handlederna hängandes över knäna. Lyft hantlarna mot dig i en curlande rörelse. Håll kontraktionen i ett par sekunder och sänk vikten till utgångsrörelse, underarmarna ska vara så bra utsträckta som möjligt. Repetera övningen önskat antal gånger, lämpligt kan vara 6-8 repetioner. Tänk på att ha kontroll över vikten och försök inte svinga den. Undvik halva repetioner.

De primära muskler som aktivera är flexor- och extensormusklerna i underarmen. Sekundära är olika flexormuskler i fingrarna och handleden.

Övningen ökar muskelstyrkan i underarmarna. Rekommenderas exempelvis för dig som är tennispelare

Leave a Reply