Posts Tagged ‘vader’

Stående vadpress

Posted in Uncategorized on september 14th, 2008 by admin – Be the first to comment


<--error_report_link-->
Stående vadpress fokuserar i första hand på musklerna gastrocnemius och soleus, det vill säga de inre och yttre vadmusklerna. Det finns några olika sätt att genomföra denna övning, exempelvis i träningsmaskin, i en benpress, med skivstäng eller med hantlar.

Utför du övningen i en vadpressmaskin så ska du ställa dig under maskinen med kuddarna placerade på axlarna. Sätt framdelen av fötterna på fotplattan och lås dina knäleder i ett vagt böjt läge, så att du inte sträcker knäleden. Se till att dina tår pekar rakt fram. Sänk ned vikten tills vadmuskeln är helt sträckt och pressa därefter upp på tå tills vaden är maximalt sammandragen. Vila ett kort ögonblick i detta läge. Detta är övning som är både enkel och effektiv.

Övningen kan också utföras med hantlar. Greppa en hantel som du håller med rak arm utmed sidan. Har du problem att hålla balansen kan du fatta tag i något stadigt med andra handen, annars går det bra att stå helt fritt. Placera framdelen av foten på en fotplatta eller på någon form av bänk med den andra foten vilandes bakom. Sänk dig ned till ett läge där vadmuskeln är helt utsträckt. Pressa sedan upp till maximalt kontraherat läge. Vila ett kort ögonblick i båda lägen.